Rezervace objednaného termínu je závazná, nemůžete-li se nakonec dostavit a dáte mi to vědět v kratším čase než je 24 hod před plánovanou schůzkou, jsou možné tyto varianty: poslání náhradníka, v dohodnutý čas využít službu na dálku nebo zaplacení storno poplatku ve výši 50 % z ceny domluvené služby.

Žádná služba nenahrazuje lékařské ošetření a rady lékaře či farmaceutického pracovníka. Všechny služby jsou prováděny zdravým jedincům (myslí se tím lidé, kteří nejsou pod vlivem omamných látek, neužívají antibiotika a antidepresiva). Psychický a fyzický stav po využití služby je vždy zodpovědností klienta.

Na všechny služby můžete využít možnost zvýhodněných balíčků.