Rezervace objednaného termínu je závazná, nemůžete-li se nakonec dostavit a dáte mi to vědět v kratším čase než je 24 hod před plánovanou schůzkou, jsou možné tyto varianty: poslání náhradníka, v dohodnutý čas využít službu na dálku nebo zaplacení storno poplatku ve výši 50 % z ceny domluvené služby.

Čas poskytnuté služby uvedený v ceníku je celkový čas, který na Vás mám. Ať už se jedná o online variantu nebo osobní. V případě osobní varianty je třeba počítat, že Váš čas masáže se trochu zkrátí o čas na převlékání, odskočení si. Snažte se prosím na domluvený termín dostavit, včas aby jste svůj čas co nejvíce využily.

Žádná služba nenahrazuje lékařské ošetření a rady lékaře či farmaceutického pracovníka. Všechny služby jsou prováděny zdravým jedincům (myslí se tím lidé, kteří nejsou pod vlivem omamných látek, neužívají antibiotika a antidepresiva). Psychický a fyzický stav po využití služby je vždy zodpovědností klienta.

Na všechny služby můžete využít možnost zvýhodněných balíčků.